Diverse

Subventii APIA 2022, 2023 si 2024. Valoare. Data

Subventii APIA 2022, 2023 si 2024. Valoare. Data. Acte

Subventii APIA pe hectar pentru anii 2022, 2023 si 2024

Subventii APIA pe hectar pentru anii 2022, 2023 si 2024. Subvențiile APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) sunt ajutoare financiare acordate fermierilor și agricultorilor din Uniunea Europeană (UE) pentru a sprijini și promova dezvoltarea agriculturii durabile și a mediului rural. APIA este o agenție națională din România responsabilă cu gestionarea și implementarea acestor subvenții.


Principalele tipuri de subvenții APIA pentru 2022, 2023 si 2024 includ:

 1. Plăți directe pentru agricultori. Acestea sunt plăți acordate fermierilor pentru a compensa costurile și riscurile asociate producției agricole. Ele pot include plăți pentru suprafața cultivată, plăți pentru animalele crescute și plăți pentru menținerea terenurilor într-o stare adecvată de utilizare.
 2. Măsuri de dezvoltare rurală. Subvențiile APIA pot fi utilizate pentru a finanța proiecte și inițiative care sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, precum investiții în infrastructură, protejarea mediului și diversificarea activităților agricole.
 3. Scheme de sprijin pentru sectorul agricol. APIA poate oferi sprijin financiar suplimentar pentru diferite sectoare ale agriculturii, cum ar fi sectorul laptelui, sectorul viticol, sau pentru promovarea produselor agricole de calitate și a produselor tradiționale.
 4. Plăți pentru agricultura ecologică. Fermierii care practică agricultura ecologică pot beneficia de subvenții speciale pentru a compensa costurile și pierderile potențiale asociate acestui tip de producție.


Promovarea Practicilor Agricole Durabile și a Conservării Mediului în Terenurile Arabile prin Eco-Schema PD-04

Este important să menționăm că aceste subvenții sunt disponibile fermierilor care îndeplinesc anumite criterii și reguli stabilite de către Uniunea Europeană și de guvernul României. Obiectivele principale ale acestor subvenții includ promovarea sustenabilității, conservarea mediului și asigurarea securității alimentare în UE. Cu toate acestea, regulamentele și schemele pot suferi schimbări în funcție de evoluția politicilor agricole și a bugetelor disponibile. Subventii APIA pe hectar pentru anii 2022, 2023 si 2024.


Eco-schema „Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil” (PD-04) reprezintă o inițiativă care vizează promovarea agriculturii durabile și a practicilor benefice pentru mediu în sectorul terenurilor arabile. Scopurile acestei scheme sunt multiple și includ sprijinirea veniturilor fermierilor, reducerea impactului asupra schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, și promovarea utilizării eficiente a resurselor naturale. În cele ce urmează, vom detalia principalele aspecte ale acestei scheme:


1. Obiectivele eco-schemei: Eco-schema „Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil” are mai multe obiective fundamentale:

Sprijinirea veniturilor fermelor

Una dintre prioritățile acestei scheme este asigurarea unor venituri fiabile pentru fermieri, ajutându-i să își mențină afacerile agricole sustenabile și să rămână competitivi pe piață.

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

Eco-schema se concentrează pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea capacitatății solurilor de a stoca carbonul. De asemenea, promovează utilizarea energiei sustenabile pentru a reduce impactul asupra mediului.

Dezvoltare sustenabilă și gestionare eficientă a resurselor naturale

Schemele eco încurajează practicile agricole care ajută la conservarea resurselor naturale, cum ar fi solul, apa și biodiversitatea.

 1. Conservarea biodiversității și a habitatelor naturale.  Eco-schema își propune să contribuie la oprirea pierderii biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și peisajelor naturale. Subventii APIA pe hectar pentru anii 2022, 2023 si 2024.
 2. Suprafața eligibilă și alocarea financiară. Suprafața eligibilă pentru această schemă se întinde pe 5.750.000 de hectare de teren arabil, care aparțin fermelor cu dimensiuni cuprinse între 10,01 hectare. Aceste exploatații agricole trebuie să desfășoare în prezent o agricultură convențională de tip semi-intensiv sau intensiv. Alocarea financiară orientativă pentru anul 2023 este de 317.827.328,97 de euro, cu o sumă planificată de 56,28 de euro pe hectar.
 3. Eligibilitatea beneficiarilor. Beneficiarii acestei scheme trebuie să fie fermieri activi, conform definiției din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021. De asemenea, ei trebuie să fie beneficiari ai schemei BISS (Schema de Sprijin în Zona Defavorizată), și să respecte integral condiționalitățile de mediu impuse de aceasta.
 4. Aplicabilitatea eco-schemei. Eco-schema „Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil” se aplică pentru toate suprafețele de teren arabil pe care se desfășoară activități agricole în sectorul vegetal.
 5. Cerințe generale obligatorii.
  1. Începând cu anul 2024, fermierii sunt obligați să rezerve 5% din terenul arabil pentru elemente neproductive, inclusiv teren lăsat pârloagă.
  2. În cazul fermelor cu peste 75% din terenul arabil utilizat pentru producția de iarbă sau alte plante furajere erbacee, culturi de leguminoase, culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură, sau combinații ale acestora, ponderea elementelor neproductive (inclusiv teren lăsat pârloagă) trebuie să depășească 3%, începând cu anul 2024.


Cerințe specifice (opționale)

Fermierii pot alege să îndeplinească una din următoarele cerințe specifice:

 • Diversificarea culturilor pe terenul arabil, în funcție de suprafață.
 • Utilizarea unei tehnologii de tip conservativ pentru sol (no/minimum/strip-till) pe minim 50% din suprafața cultivată a exploatației.
 • Plantarea anuală a cel puțin 2 arbori pe hectar, la nivel de exploatație, dintr-o listă variată de specii, inclusiv pomi fructiferi și arbori.

Aceste cerințe specifice vizează diversificarea și îmbunătățirea practicilor agricole pentru a promova mediul înconjurător și pentru a asigura o agricultură mai durabilă.

În final, eco-schema „Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil” reprezintă o inițiativă importantă pentru promovarea practicilor agricole sustenabile și a conservării mediului în sectorul terenurilor arabile. Ea oferă fermierilor oportunitatea de a contribui la atenuarea schimbărilor climatice, la protejarea biodiversității și la dezvoltarea unei agriculturi mai responsabile din punct de vedere ecologic. Subventii APIA pe hectar pentru anii 2022, 2023 si 2024.

Subventii APIA 2023 pe hectar

Alocarea financiară orientativă pentru anul 2023, în cadrul eco-schemei „Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil” (PD-04), este de 317.827.328,97 de euro. Această sumă reprezintă fondurile disponibile pentru a sprijini implementarea și promovarea practicilor agricole durabile și a măsurilor de protecție a mediului în rândul fermierilor. Cu alte cuvinte, este suma totală pe care APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) o alocă pentru această schemă în anul respectiv.

Cuantumul unitar planificat pentru această schemă este de 56,28 de euro pe hectar. Acest lucru înseamnă că fermierii care se încadrează în condițiile și cerințele eco-schemei și care doresc să beneficieze de această subvenție pot primi acest ajutor financiar în funcție de suprafața de teren arabil pe care o dețin. Cu alte cuvinte, pentru fiecare hectar de teren arabil pe care îl exploatează în conformitate cu cerințele eco-schemei, fermierii pot primi o sumă de 56,28 de euro.

Este important de menționat că aceste sume sunt orientative și pot suferi ajustări în funcție de disponibilitatea fondurilor și de evoluția politicilor agricole în Uniunea Europeană și în România. Fermierii interesați ar trebui să se consulte cu APIA sau cu autoritățile relevante pentru a obține informații actualizate și detalii specifice cu privire la alocarea financiară pentru anul în curs.

Avans APIA pentru 2023. Valoare subventii per hectar

În ceea ce privește Avansul APIA pentru anul 2023, acesta reprezintă subvențiile alocate fermierilor la nivel de hectar și este subiectul unei transparențe îmbunătățite. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a furnizat informații cu privire la cuantumurile stabilite pentru subvenții pentru anul curent, eliminând astfel orice speculații sau confuzii cu privire la aceste sume, care, la un moment dat, păreau să fie „ținute la secret”. Subventii APIA pe hectar pentru anii 2022, 2023 si 2024.

Comunicatul emis de APIA în data de 17 octombrie 2023, a evidențiat faptul că Ordonanța de Urgență nr. 85/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 935 din 16 octombrie, stabilește cadrul legal pentru gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile destinate României din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care fac parte din politica agricolă comună a Uniunii Europene. Această Ordonanță de Urgență facilitează plata unui avans în valoare de peste 1 miliard de euro, până la data de 30 noiembrie 2023.

Avansul se adresează fermierilor înscriși în Pilonul I al Programului Strategic pentru Politica Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2023-2027 și beneficiază de această facilitate în baza Cererilor de plată depuse în anul 2023. Aproximativ 800.000 de fermieri vor beneficia de acest avans, care reprezintă un sprijin financiar semnificativ pentru aceștia.

Cuantumurile oficiale pentru plățile pe suprafață au fost stabilite după publicarea Ordonanței de Urgență și sunt următoarele:

 1. PD-01 – Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității BISS: 97,5715 euro/ha.
 2. PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității CRISS: 51,1365 euro/ha.
 3. PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri CIS-YF: 46,00 euro/ha.

De asemenea, trebuie subliniat faptul că plățile pentru intervențiile finanțate din FEGA se efectuează în lei, la un curs de schimb valutar de 4,9735 lei/euro, în timp ce plățile pentru măsurile finanțate din FEADR se efectuează la un curs de schimb valutar de 4,9495 lei/euro.

Subvenții Agricole 2023 – 2024: Plăți Compensatorii la 85% – Detalii pe Măsuri

Măsura 10: Agromediu și Climă (PNDR 2014-2020). Subventii APIA

  • Pajiști cu Valoare Naturală înaltă (P1)
  • Practici Agricole Tradiționale (P2)
   • Lucrări Manuale pe Pajiști Permanente (P2.1)
   • Lucrări cu Utilaje Ușoare pe Pajiști Permanente (P2.2)
  • Pajiști Importante pentru Păsări (P3)
   • Crex Crex (P3.1)
    • Lucrări Manuale pe Pajiști Importante pentru Crex Crex (P3.1.1)
    • Lucrări cu Utilaje Ușoare pe Pajiști Importante pentru Crex Crex (P3.1.2)
   • Lanius Minor, Falco Vespertinus (P3.2)
    • Lucrări Manuale pe Pajiști Importante pentru Lanius Minor și Falco Vespertinus (P3.2.1)
    • Lucrări cu Utilaje Ușoare pe Pajiști Importante pentru Lanius Minor și Falco Vespertinus (P3.2.2)
  • Culturi Verzi (P4)
  • Adaptarea la Schimbările Climatice (P5)
  • Pajiști Importante pentru Fluturi (Maculinea sp.) (P6)
   • Lucrări Manuale pe Pajiști Importante pentru Fluturi (Maculinea sp.) (P 6.1)
   • Lucrări cu Utilaje Ușoare pe Pajiști Importante pentru Fluturi (Maculinea sp.) (P6.2)
  • Terenuri Arabile pentru Gâsca cu Gât Roșu (Branta Ruficollis) (P7)
  • Creșterea Animalelor de Fermă din Rase Locale în Pericol de Abandon (P8)
   • Ovine
   • Caprine
   • Bovine
   • Ecvidee
   • Porcine
  • Terenuri Agricole pentru Acvila Țipătoare Mică (Aquila Pomarina) (P9)
   • Terenuri Arabile (Sub-pachetul 9.1)
   • Pajiști Permanente (Sub-pachetul 9.2)
    • Lucrări Manuale pe Pajiști Importante pentru Acvila Țipătoare Mică (Aquila Pomarina) (Varianta 9.2.1)
    • Lucrări cu Utilaje Ușoare pe Pajiști Importante pentru Acvila Țipătoare Mică (Aquila Pomarina) (Varianta 9.2.2)
  • Refugii pe Terenuri Arabile pentru Speciile de Păsări Comune (P10)
  • Terenuri Agricole pentru Dropie (Otis Tarda) (P11)
   • Terenuri Arabile (Sub-pachetul 11.1)
    • Conversia Terenurilor Arabile în Pajiști (Varianta 11.1.1)
    • Zonă de Protecție pentru Dropie (Otis Tarda) pe Teren Arabil (Varianta 11.1.2)
   • Pajiști (Sub-pachetul 11.2)
    • Lucrări Manuale pe Pajiști Importante pentru Dropie (Otis Tarda) (Varianta 11.2.1)
    • Lucrări cu Utilaje Ușoare pe Pajiști Importante pentru Dropie (Otis Tarda) (Varianta 11.2.2)
    • Lucrări cu Utilaje Grele pe Pajiști Importante pentru Dropie (Otis Tarda) (Varianta 11.2.3)

Măsura 11: Agricultură Ecologică (PNDR 2014-2020)

  • Sprijin pentru Conversia la Metodele de Agricultură Ecologică (Submăsura 11.1)
   • Culturi Agricole pe Terenuri Arabile în Conversie (P1)
   • Legume în Conversie (P2)
   • Livezi în Conversie (P3)
   • Vii în Conversie (P4)
   • Plante Medicinale și Aromatice în Conversie (P5)
   • Pajiști Permanente (P6)
    • Sub-pachetul 6.1
    • Sub-pachetul 6.2
  • Sprijin pentru Menținerea Practicilor de Agricultură Ecologică (Submăsura 11.2)
   • Culturi Agricole pe Terenuri Arabile Certificate în Agricultura Ecologică (P1)
   • Legume Certificate în Agricultura Ecologică (P2)
   • Livezi Certificate în Agricultura Ecologică (P3)
   • Vii Certificate în Agricultura Ecologică (P4)
   • Plante Medicinale și Aromatice Certificate în Agricultura Ecologică (P5)
   • Pajiști Permanente (P6)
    • Sub-pachetul 6.1
    • Sub-pachetul 6.2

Măsura 13: Plăți pentru Zone cu Constrângeri Naturale sau Specifice (PNDR 2014-2020)

  • Plată Compensatorie în Zona Montană ANC_ZM (M 13.1)
  • Plată Compensatorie pentru Alte Zone cu Constrângeri Specifice ANC_SPEC (M 13.3)

Pe ce data intra subventiile APIA pe card?

Data la care intră în vigoare subvențiile acordate de APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) poate varia de la un an la altul și poate depinde de calendarul și procedurile specifice ale autorităților agricole din țara respectivă. În general, subvențiile APIA sunt acordate pe parcursul anului calendaristic.

Pentru a obține informații precise despre data exactă la care intră în vigoare subvențiile APIA pentru anul curent sau pentru un an specific, vă recomand să verificați direct pe site-ul web al APIA sau să contactați autoritatea locală responsabilă de gestionarea programelor de subvenții agricole din țara dumneavoastră. Aceste surse vor furniza cele mai actualizate și detaliate informații privind datele de plată și procedurile specifice pentru obținerea subvențiilor agricole.

Recomandari pentru tine: Digi Contact, Contact Emag Reclamatii.

Concluzie despre subventii APIA 2022, 2023 si 2024

În încheiere, subvențiile agricole pentru anul 2023 reprezintă un aspect esențial al politicii agricole și de mediu. Cuantumurile, măsurile și submăsurile menționate în acest articol demonstrează angajamentul pentru agricultură durabilă, conservarea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice.

Subventii APIA 2022, 2023 si 2024. Fermierii și comunitățile rurale au oportunitatea de a beneficia de aceste subvenții pentru a susține practici agricole responsabile și pentru a contribui la protejarea mediului înconjurător. Alocarea financiară generoasă pentru anul 2023 reflectă importanța acestor inițiative în atingerea obiectivelor de mediu și agricole.

Cu informațiile detaliate și structurate din acest articol, fermierii pot lua decizii informate cu privire la aplicarea pentru subvenții și pot contribui la dezvoltarea unei agriculturi mai sustenabile și la menținerea echilibrului în ecosistemele agricole.

În continuare, monitorizarea și implementarea eficientă a acestor măsuri vor juca un rol crucial în asigurarea succesului acestei politici și în crearea unui mediu mai sănătos și mai durabil pentru generațiile viitoare. Subventii APIA 2022, 2023 si 2024.

 

Autor Subventii APIA 2022, 2023 si 2024. Valoare. Data
Subventii APIA 2022, 2023 si 2024. Valoare. Data este redactat de autorul:

Ioana Stan este un redactor cu o experiență vastă în crearea de conținut de calitate pentru diverse platforme online. Ea își desfășoară activitatea cu pasiune și dedicare, fiind mereu preocupată de a oferi cititorilor informații relevante și utile. Cu o abilitate remarcabilă de a-și adapta stilul de scriere în funcție de tematica abordată, Ioana reușește să ofere o perspectivă proaspătă și originală asupra subiectelor tratate.

Ce parere ai despre acest articol? Lasa un comentariu mai jos

Publica un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alte metode de contact telefonic

Diverse

Descoperiți Excelența în Traduceri Română – Germană și Germană – Română cu SMME TRADUCERI. Partenerul Dumneavoastră de Încredere în București și Ploiești Traduceri Română...

Diverse

Totul despre Sfantul Andrei, 30 Noiembrie. Traditii si obiceiuri, semnificatie, Data onomastica Sfantul Andrei, Informatii si curiozitati. Sfântul Andrei este sărbătorit pe 30 noiembrie...

Diverse

Ajutor de încălzire pentru românii care stau la bloc. Termenul limită pentru depunerea cererii prelungit. 2023 – 2024 Ajutor de încălzire pentru românii care...

Diverse

Ce este prima de cariera didactica 2023 – 2024? Card prima de cariera didactica. Tichetele electronice destinate dezvoltării profesionale a personalului didactic reprezintă un...

Diverse

Noul impozit special pentru imobile și mașini 2024. Care este valoarea de achizitie de la care se aplica impozitul pe masini si imobile de...

Diverse

Angajări în Armată 2023-2024. 4.000 de Oportunități de Carieră în Forțele Armate Române Angajări în armată 2023 – 2024. Concurs MApN. Ministerul Apărării Naționale...

Diverse

Totul despre Pensii 2024. Cand se afiseaza pe taloane majorarea după recalcularea pensiilor. Cat este punctul de pensie in 2024? Într-un moment crucial pentru...

Diverse

Limite tranzactii cash sau numerar pentru persoane fizice si juridice (firme) incepand cu 1 noiembrie 2023 Limite tranzactii cash sau numerar. Anul 2023 marchează...