publicitate

Diverse

Pe ce data intra indemnizația de creștere copil? Card sau posta. Acte necesare

Pe ce data intra indemnizația de creștere copil?

Pe ce data intra indemnizația de creștere copil pe card sau la posta? Afla data cand se baga banii pentru indemnizatia de crestere copil.

– publicitate –

Pe ce data intra indemnizația de creștere copil. Deseori primim intrebarea Pe ce data intra indemnizatia de crestere copil? sau Pe cat se baga indemnizatia de crestere copil pe card?. Inainte de toate trebuie sa stiti ca in conditiile in care indemnizatia de crestere a copilului este virata pentru prima data pe cardul dumneavoastra atunci prima plata a indemnizatiei lunare pentru crestere a copilului  se va efectua dupa aproximativ 45-60 zile de la depunerea dosarului de indemnizatie. Aceasta intarziere este cauzata de volumul foarte mare de cereri care trebuiesc procesate (indemnizatie pentru crestere a copilului).

Indemnizatia pentru cresterea copilului in 2023

Cine poate beneficia de indemnizatia pentru crestere a copilului in 2023?

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului care au avut venituri in ultimele 24 luni (cel putin pe o perioada de minim 12 luni);
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are grija de copil (în plasament)
 • Asistentul maternal profesionist
 • Tutorele copilului
– publicitate –

Daca va doriti sa beneficiati de indemnizatia pentru cresterea copilului in 2023 trebuie sa cunoasteti o serie de aspecte dupa cum urmeaza:

Pe ce data intra indemnizația de creștere copil?
 
 

– publicitate –

data indemnizatie copil 2023. Solicitantul trebuie să fi realizat în ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal, prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din salarii, șomaj, din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
Printre altele, perioadă asimilată este considerat și intervalul de timp în care persoana solicitantă a dreptului „frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, student-doctorand”.

Ce este indemnizatia lunara pentru cresterea copilului?

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare şi ale NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a prevederilor O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

– publicitate –

Cum se acorda indemnizatia de crestere copil?

Pe ce data intra indemnizația de creștere copii: Beneficiarii trebuie să fi realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, sau să îndeplinească una sau mai multe din condiţiile enumerate mai jos, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau, după caz, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

Indemnizatie pentru crestere copil cu dizabilitati (varsta: 2-3 ani)

Acest drept banesc se acorda:

– publicitate –

 • Prin prelungirea perioadei de acordare în cazul în care există deja stabilit un drept de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului și copilul este încadrat în grad de handicap în perioada in care solicitantul beneficiaza de dreptul la concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, dacă cererea este depusă înainte de încetarea dreptului anterior
 • De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în cazul în care încadrarea în handicap se realizează după împlinirea de către copil/copii a vârstei de 2 ani şi pentru acesta/aceştia a fost acordat anterior concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile de la această dată
 •  Pentru solicitarea indemnizaţiei lunare de creştere a copilului (2-3ani) (copil cu dizabilitate) se va întocmi un dosar ce va conţine pe lângă documentele menţionate anterior, aferente fiecărei categorii profesionale din care face parte solicitantul sau, după caz, perioadele asimilate realizate, certificatul copilului de încadrare în grad de handicap – Pe ce data intra indemnizația de creștere copil.
– publicitate –

De asemenea, decizia privind suspendarea activităţii va fi întocmită pentru perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap fără să depăşească vârsta de 3 ani a copilului.

Termenul de depunere pentru dosarul de indemnizatie crestere copil 2023

Daca intentionati sa depuneti dosarul pentru indemnizatie de crestere copil in anul 2023 trebuie sa stiti urmatorul aspect: termenul de depunere este de 30 zile inainte de intrarea in concediu crestere copil (suspendarea activitatii) sau in cel mult 60 zile de la incetarea concediului de maternitate ori de la data nasterii copilului in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a concediului de maternitate.

Acte necesare indemnizatie crestere copil 2023

 • Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de inserţie
 • Actul de identitate al solicitantului (copie şi original)
 • Actul de identitate al celuilalt părinte(copie şi original)
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original)
 • Livretul de familie (copie şi original) completat cu toţi membrii familiei
 • Cerere prin care se solicită concediul pentru creşterea copilului pâna la data la care acesta împlineşte
  vârsta de 2 ani sau 3 ani (copil cu dizabilitate )aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea
  persoana îndreptăţită (copie)
 • Decizie de suspendare activitate eliberata de catre angajator(copie şi original)
 • Adeverinţă de venit – eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice sau de catre angajator pentru ultimele 24 de luni ANTERIOR NAŞTERII COPILULUI .
 • Adeverinta eliberata de catre medicul de familie cu perioada concediului pre/post natal
 • Declaratia celuilalt parinte pentru cazul in care ambii parinti indeplinesc conditiile de acordare a acestui drept
 • Declaratia solicitantului din care reiasa faptul ca se ocupa personal de cresterea si ingrijirea copilului pentru care solicita dreptul si nu realizeaza alte venituri profesionale in afara de cele declarate.
 • Dosar cu şină
 • Dosarul se depune în termen de 60 de zile de la ultima zi de concediu de maternitate

În situaţia în care persoana îndreptăţită solicită primirea indemnnizaţiei prin transfer bancar: dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei solicitante, care este titularul de dosar ), CNP titular, codul Iban şi ştampila băncii.

Formula de acordare a indemnizaţiei pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011 prevede reglementarea de măsuri opţionale la dispoziţia părinţilor, pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Cand intra indemnizatia de crestere copil in 2023?

Indemnizatia de crestere a copilului intra in intervalul 08 – 10 ale fiecareii luni in functie de banca unde aveti contul.

In ce banci se pot vira indemnizatiile pentru cresterea copilului 2023?

Indemnizatia pentru cresterea copilului in 2023 se poate vira in urmatoarele banci:

 • Indemnizatie crestere copii BCR
 • Indemnizatie crestere copii BRD
 • Indemnizatie crestere copii Banca Transilvania
 • Indemnizatie crestere copii CEC Bank
 • Indemnizatie crestere copii UniCredit
 • Indemnizatie crestere copii Alpha Bank
 • Indemnizatie card crestere copii ING Bank
 • Indemnizatiecard crestere copi OTP Bank
 • Indemnizatie crestere copii Intesa Sanpaolo
 • Indemnizatie crestere copii Libra Bank
 • Indemnizatie crestere copii Exim Bank
 • Indemnizatie crestere copii Citibank

Cand intra indemnizatia pe card in fiecare luna?

 1. Data indemnizatie crestere copil Ianuarie: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 2. Data indemnizatie crestere copil Februarie: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 3. Data indemnizatie crestere copil Martie: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 4. Data indemnizatie crestere copil Aprilie: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 5. Data indemnizatie crestere copil Mai: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 6. Data indemnizatie crestere copil Iunie: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 7. Data indemnizatie crestere copil Iulie: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 8. Data indemnizatie crestere copil August: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 9. Data indemnizatie crestere copil Septembrie: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 10. Data indemnizatie crestere copil Octombrie: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 11. Data indemnizatie crestere copil Noiembrie: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare
 12. Data indemnizatie crestere copil Decembrie: ziua nr. 8 a lunii sau urmatoarea zi lucratoare

Intarziere plata indemnizatie copil pe card 2023

Indemnizația de creștere a copilului este un drept acordat părinților care îngrijesc și cresc copiii cu vârsta de până la 2 ani. Această indemnizație este plătită lunar, iar valoarea acesteia este stabilită prin lege. Cu toate acestea, există cazuri în care indemnizația de creștere a copilului poate întârzia. În continuare, vom discuta motivele pentru care acest lucru se poate întâmpla.

Unul dintre motivele pentru care indemnizația de creștere a copilului poate întârzia este faptul că cererea de acordare a acesteia nu este completă. De exemplu, părinții ar putea să nu furnizeze toate documentele necesare pentru a dovedi că au dreptul la această indemnizație. În acest caz, procesul de acordare a indemnizației poate fi întârziat până când toate documentele necesare sunt primite și verificate.

Un alt motiv pentru întârzierea indemnizației de creștere a copilului poate fi reprezentat de problemele tehnice din sistemul informatic al instituției care acordă această indemnizație. Aceste probleme pot fi determinate de actualizarea sistemului, de erori de programare sau de probleme de securitate.

Indemnizatia de crestere copil a intarziat. Care este motivul?

În plus, uneori există întârzieri datorate numărului mare de cereri depuse pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului. În astfel de cazuri, procesul de verificare și aprobare a cererilor poate dura mai mult decât de obicei, ceea ce poate duce la întârzierea plății indemnizației.

Un alt motiv pentru întârzierea indemnizației de creștere a copilului poate fi reprezentat de cererile multiple depuse pentru aceeași perioadă de timp. Aceste cereri pot fi depuse atât de părinți, cât și de alte persoane care își asumă responsabilitatea creșterii copilului. În astfel de cazuri, instituția care acordă indemnizația trebuie să verifice fiecare cerere în parte pentru a evita dublarea plăților și a asigura că fiecare solicitant primește suma corectă.

În cele din urmă, întârzierea indemnizației de creștere a copilului poate fi cauzată de problemele financiare ale instituției care acordă această indemnizație. Aceste probleme pot fi determinate de dificultăți financiare generale, de schimbări în politica fiscală sau de alte probleme financiare la nivelul statului.

În concluzie, există mai multe motive pentru care indemnizația de creștere a copilului poate întârzia. Cu toate acestea, majoritatea cazurilor pot fi rezolvate cu puțină răbdare și cu ajutorul instituției care acordă această indemnizație. Este important să se depun.

În plus, părinții trebuie să fie conștienți de faptul că în anumite situații, cum ar fi în cazul unor probleme financiare sau schimbări ale politicii fiscale, poate exista o întârziere în acordarea indemnizației, dar aceasta nu trebuie să fie motivul pentru a nu depune cererea sau pentru a nu încerca să rezolve problema.

Indemnizatie de crestere copil 2023

În concluzie, indemnizația de creștere a copilului este un drept important al părinților care îngrijesc și cresc copiii cu vârsta de până la 2 ani. În cazul întârzierilor în acordarea acesteia, este important să se ia măsurile necesare pentru a verifica starea cererii și pentru a colabora cu instituția care acordă indemnizația în vederea rezolvării oricăror probleme întâmpinate. Este important să se înțeleagă că în majoritatea cazurilor, întârzierile pot fi rezolvate cu puțină răbdare și cu ajutorul instituției care acordă această indemnizație.

Pot recupera o indemnizatie de crestere copil neridicata la timp?

În România, indemnizația de creștere a copilului este un drept acordat părinților care îndeplinesc anumite condiții stabilite de lege. Dacă nu ați ridicat această indemnizație la timp, există câteva aspecte pe care trebuie să le luați în considerare:

 1. Termenul de prescripție. Conform legislației române, drepturile la prestații sociale se prescriu într-un termen de 3 ani de la data la care au fost stabilite. Asta înseamnă că, dacă nu ați ridicat indemnizația în această perioadă, s-ar putea să nu mai aveți dreptul la acei bani.
 2. Solicitarea la instituția competentă. Dacă doriți să recuperați suma neridicată, trebuie să vă adresați instituției competente (de obicei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul dvs.) cu o cerere în acest sens. Este posibil să vi se ceară să furnizați documente justificative.
 3. Motivul neridicării. Dacă aveți un motiv întemeiat pentru care nu ați putut ridica indemnizația la timp (de exemplu, probleme de sănătate grave), acesta ar putea fi luat în considerare de către instituția competentă atunci când analizează cererea dvs.

Ce alte numere de contact prin telefon pot obtine de pe acest website?

Pe ce data intra indemnizația de creștere copil? In cadrul firme de curierat, furnizori energie electrica, furnizori energie si gaze, contact emag furnizori apa sau servicii online. Pe ce data intra indemnizația de creștere copil? Acte necesare indemnizatie copil 2023.

Autor Pe ce data intra indemnizația de creștere copil? Card sau posta. Acte necesare
Pe ce data intra indemnizația de creștere copil? Card sau posta. Acte necesare este redactat de autorul:

Ioana Stan este un redactor cu o experiență vastă în crearea de conținut de calitate pentru diverse platforme online. Ea își desfășoară activitatea cu pasiune și dedicare, fiind mereu preocupată de a oferi cititorilor informații relevante și utile. Cu o abilitate remarcabilă de a-și adapta stilul de scriere în funcție de tematica abordată, Ioana reușește să ofere o perspectivă proaspătă și originală asupra subiectelor tratate.

Ce parere ai despre acest articol? Lasa un comentariu mai jos

Publica un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alte metode de contact telefonic

Urari si mesaje

Mesaje de la multi ani Sf Petru si Pavel. Urari si felicitari. Mesaje de la multi ani Sf Petru si Pavel. Cu ocazia sărbătorii...

Diverse

Traduceri Autorizate Italiana București: O Soluție de Încredere pentru Nevoile Dumneavoastră Traduceri Italiana Bucuresti. În contextul actual al globalizării și al deschiderii către piața...

Diverse

Când vine vorba de cadouri cu adevărat speciale, care să impresioneze și să dăinuie în timp, puține alegeri se compară cu eleganța și rafinamentul...

Diverse

Down Detect: Un Ghid Complet pentru Monitorizarea în Timp Real a Serviciilor Online În era digitală modernă, dependența noastră de serviciile online a crescut...

Diverse

Crearea unei adrese de email gratuit. Un ghid complet Creare adresa de email gratuit. În era digitală, emailul rămâne un instrument esențial de comunicare,...

Diverse

Locatia ideala pentru Team Building in Bran. Pensiunea Conacul Boieresc Team Building in Bran. Cu peisajele sale impresionante și facilitățile de primă clasă, Pensiunea...

Diverse

Ghidul Complet pentru Creare Site Web. De la Idee la Realitate Digitală Creare site web. În era digitală în care trăim, un site web...

Diverse

ZIP CODE: Ce Înseamnă și Cum Funcționează în Statele Unite ale Americii ZIP CODE-ul, cunoscut și sub denumirea de cod poștal, este un sistem...